سیمان شسته نما  

                        بسمه تعالی
امروزه یکی ازمدرن ترین نماهای ساختمان نمای شسته
سیمانی است که در طرح هاورنگها ی مختلف اجرا 
می شود.درنمای سیمان شسته به دلیل پوشش دادن نما
نماباسیمان داری مقاومت بسیارمی باشد ومقاوم دربرابر
سرماوگرمای شدیدواشعه خورشید می باشد.واز لحاظ قیمت نسبت به
نماهای دیگر مقرون به صرفه می باشد ونمایی بسیارشیک
به ساختمان می بخشد.
درنمای شسته ازموادنانو شاين که ضدگردوخاک است
ونانوانتی باکسیریان که ضد اب است استفاده م

ادامه مطلب  

خرید اینترنتی عطر  

CLINIQUE Clinique Happy
161,500 تومان


AIGNER Aigner N°1 Sport
185,250 تومان


AIGNER Aigner N°1 Oud
185,250 تومان


AMOUAGE The Library Collection Opus IV
585,200 تا 851,200 تومان


AMOUAGE Interlude
598,500 تا 864,500 تومان


AMOUAGE The Library Collection Opus V
585,200 تا 851,200 تومان


AMOUAGE Honour
532,000 تا 772,350 تومان


AMOUAGE The Library Collection Opus VI
585,200 تا 851,200 تومان


AMOUAGE Jubilation
532,000 تا 772,350 تومان


AMOUAGE The Library Collection Opus VII
585,200 تا 851,200 تومان


AMOUAGE Reflection
532,000 تا 772,350 تومان


AMOUAGE The Library Collection Opus VIII
585,200 تا 851,200 تومان


AMOUAGE Silver
508,250 تا 731,500 تومان


AMOUAGE E

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1