«فیلمنامه: Some Shades of Someone» :))  

از من به شما نصیحت! فیلمی نبینید که بعد از تموم شدن‌ـش با خودتون بگید "من که بهتر از این میتونستم فیلم بسازم!" :) و...  وقتی یه فیلمباز مثل من میگه که "من بهترشو میتونم بسازم!" واقعا همینطوره.. شما به توانایی های من هم شک نداشته باشید!
اصلا شما "مارگت رابی" و "رابرت پتینسون" را بدید به من، اگه توی خونه‌ی خودمون (که از قضا دیوار‌ـهاش هم مثل House of Grey تمام شیشه‌ای نیستند) فیلمی نساختم که کف از دهان سم تیلور و دوستاش لبریز بشه، هر چی خواستید بگید! اسمش رو

ادامه مطلب  

«فیلمنامه: Some Shades of Someone» :))  

از من به شما نصیحت! فیلمی نبینید که بعد از تموم شدن‌ـش با خودتون بگید "من که بهتر از این میتونستم فیلم بسازم!" :) و...  وقتی یه فیلمباز مثل من میگه که "من بهترشو میتونم بسازم!" واقعا همینطوره.. شما به توانایی های من هم شک نداشته باشید!
اصلا شما "مارگت رابی" و "رابرت پتینسون" را بدید به من، اگه توی خونه‌ی خودمون (که از قضا دیوار‌ـهاش هم مثل House of Grey تمام شیشه‌ای نیستند) فیلمی نساختم که کف از دهان سم تیلور و دوستاش لبریز بشه، هر چی خواستید بگید! اسمش رو

ادامه مطلب  

«توصیه‌ی اکید برای تماشای یک فیلم فوق‌العاده!»  

در حالیکه فیفتی شیدز و ساسج پارتی(مایه‌ی ننک انیمیشن‌ـها!) حالم را بد کرده بودند و دلم میخواست یک نفر پیدا شود که بنشیند کنارم و به نوبت، هر کدام‌ـمان یک فحش نثار روح بزرگوار سازندگان‌ِ فیلمهای نامبرده کنیم، هوا ابری شد! حقیقتا هوا که ابری شد و هر چقدر پرده‌ـهای پنجره‌ی اتاقم را کنار میزدم،نوری به داخل نمی آمد،حالم خوب شد ... ! بعد هم که از این برفک ها باریدن گرفت،عالی شد! (برفک: برف کوچکی که به جای آسمان، از شهرها و نواحی اطراف به شهرهای بی

ادامه مطلب  

«توصیه‌ی اکید برای تماشای یک فیلم فوق‌العاده!»  

در حالیکه فیفتی شیدز و ساسج پارتی(مایه‌ی ننک انیمیشن‌ـها!) حالم را بد کرده بودند و دلم میخواست یک نفر پیدا شود که بنشیند کنارم و به نوبت، هر کدام‌ـمان یک فحش نثار روح بزرگوار سازندگان‌ِ فیلمهای نامبرده کنیم، هوا ابری شد! حقیقتا هوا که ابری شد و هر چقدر پرده‌ـهای پنجره‌ی اتاقم را کنار میزدم،نوری به داخل نمی آمد،حالم خوب شد ... ! بعد هم که از این برفک ها باریدن گرفت،عالی شد! (برفک: برف کوچکی که به جای آسمان، از شهرها و نواحی اطراف به شهرهای بی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1